Zabavuje Google nevyplacené provize z reklamy bez oprávnění? Takto v praxi vypadá zneužívání dominance na trhu online reklamy

zdroj: zneužití dominance na trhu s internetovou reklamou lupa.cz, fio.cz, europa.eu

Doplněno 19.3.2020

Google opakovaně porušuje zákony EU a dostává za to "pouze" miliardové pokuty.

Pokud by EU jednalo dle logiky Googlu, musela by EU Googlu dát "ban" a trvale mu zakázat působení na celém území EU za jakékoli i drobné porušení zákona (i neúmyslné).

Co to je dominance na trhu?

Dominance na trhu je obdoba monopolu či oligopolu. Firma s dominancí na trhu (je nepodstatné zda dominanci získá podporou státu, či svou šikovností) má většinu trhu a diktuje mu podmínky. Existuje zde konkurence, ta však nedosahuje tak velkého tržního podílu, aby mohla v dané situaci dominanci narušit. Googlu byla u evropského soudu dominance na trhu online reklamy prokázána zdroj 1).

Co to je zneužití dominance na trhu?

To je situace, kdy firma s dominancí na trhu diktuje podmínky, které by za normálních okolností nikdo nepřijal. Tyto podmínky jsou často na hraně či dokonce za hranicí morálky a zákonů.

Reklamní síť Google AdSense

Google provozuje reklamní síť Google Ads (adwords). V této síti inzeruje prakticky každý subjekt, který za internetovou reklamu utrácí. Existuje mnoho dalších reklamních sítí, v nich je však pouze mizivé procento inzerentů.

V rámci této sítě se inzeruje nejenom na samotných stránkách Googlu, ale také na partnerských webových stránkách. Majitelé webových stránek se můžou u Googlu zaregistrovat a začít na svých stránkách zobrazovat reklamu z této reklamní sítě.

Google má tedy v tomto směru jasnou dominanci zdroj 1) (za zneužití dominance na trhu online reklamy již dostal pokutu od EU zdroj 1) ) a používat cokoliv jiného znamená ve většině případů značně nižší příjmy.

Kdo na stránkách nepoužívá reklamy od Google AdSense, je zpravidla ve značné konkurenční nevýhodě.

Podmínky pro partnery v síti Google AdSense

Google může dle svých podmínek zrušit účet bez udání důvodů zdroj 3)

citace ze stránek goooglu: "Společnost Google si vyhrazuje právo deaktivovat účet z jakéhokoli důvodu, včetně neplatného provozu z jakéhokoli zdroje." zdroj 3)

Součástí deaktivace účtu je zabavení veškeré nevyplacené provize z reklam! - Je toto fair-play?

Google může dle svých podmínek zamítnout účet či zrušit účet osobě blízké někomu kdo už blokaci účtu obdržel zdroj 3)

citace ze stránek Googlu: "Pokud si někdo, s kým mám určitou spojitost, vytvoří účet AdSense, bude jeho účet rovněž deaktivován? Pokud zjistíme, že účet takového spřízněného majitele stránek může představovat riziko pro inzerenty Google Ads, můžeme jej za účelem ochrany zájmů inzerentů deaktivovat." zdroj 3)

Jedná se o generalizaci a diskriminaci osob, které nemusí mít s "proviněním" (často neprokázaným) jiné osoby vůbec nic společného!

Google umožňuje konkurenci zničit váš AdSense účet a v podmínkách k tomu přímo nabádá zdroj 3)

citace ze stránek Googlu: "Proč byl můj účet deaktivován? Protože musíme chránit vlastní systémy detekce, nemůžeme majitelům stránek poskytnout konkrétní informace o aktivitách na jejich účtu, a to ani o stránkách, uživatelích a službách třetích stran, které byly do aktivity detekované jako neplatný provoz zapojeny. Neplatný provoz bere Google velmi vážně. Veškerá kliknutí a zobrazení analyzujeme, abychom zjistili, zda neodpovídají určitým vzorcům použití, které by mohly uměle zvyšovat náklady inzerentů nebo příjmy majitelů stránek. Pokud zjistíme, že určitý účet AdSense může pro inzerenty Google Ads představovat riziko, můžeme jej kvůli ochraně zájmů inzerentů deaktivovat." zdroj 3)

Pokud se tedy znelíbíte konkurenci, stačí, pokud si konkurence zaplatí lidi, co budou chodit na Vaše stránky a budou klikat více než je běžné na reklamy. Deaktivace účtu pak může přijít bez jakéhokoli zavinění, tzv. "vyklikání AdSense účtu"

Deaktivace Google AdSense účtu - AdSense ban

Při deaktivaci účtu dojde:

 • přijde strohý email bez jakýchkoliv detailu - údajně aby ochránili jejich systém detekce podvodů
 • k okamžitému zabránění přístupu do administrace a ke statistikám
 • zabavení nevyplacené provize
 • je uvedeno, že se lze proti deaktivaci odvolat - v odvolání je uživatel vybízen k tomu aby se přiznal k porušení podmínek!
 • odvolání je často vyhodnocováno automaticky, případně člověkem, který je však nejspíše ze stejného týmu, který o deaktivaci rozhodl - tzv. policy team: kat a soudce v jedné osobě

Odvolání proti deaktivaci AdSense účtu

V odvolání je človek nabádán a nucen k tomu aby přiznal porušení podmínek. Možnost, že byla deaktivace neopodstatněná dle Googlu zdá se neexistuje.

V odvolání jste vyzváni k doložení statistik a náprav situace. Což je obtížné, protože statistiky má Google, uživatel je prakticky nemá a odůvodnění deaktivace není uvedeno ani není zřejmé co hledat (ani to zda k porušení došlo v mobilní aplikaci AdMob a v jaké či na webových stránkách Adsense a jakých).

O výsledku odvolání rozhoduje nejspíše stejný team, který rozhodl o deaktivaci nebo nějaký automat.

Soudní žaloba na Google

Google zcela účelově uzavírá smlouvy s uživateli AdSense přes pobočku v Irsku, přestože má v ČR právní subjekt. Důvody mohou být dva, daňový a právní. Tím, že má sídlo v Irsku, by případná žaloba musela být podána také v Irsku. Prakticky nemožné pro většinu uživatelů z ČR.

Doplněno 21.2.2020

Ač se smlouva uzavírá s pobočkou se sídlem v Irsku je určena jurisdikce v Kalifornii (USA)
citace ze stránek goooglu: "Rozhodné právo, příslušnost soudu. Veškeré spory, které z těchto podmínek AdSense nebo služeb vyplývají nebo se jich týkají, budou podléhat právním předpisům státu Kalifornie (USA).." zdroj 5)

Asi lepší než nějaký odlehlý tichomoršký ostrovní stát bez letiště. Doporučení pro firmy v ČR, určete si jurisdikci co nejdále, vyhnete se soudním sporům.

Doplněno 4.3.2020

Rozbor a srovnání vykonavatelnosti práva dle vybraných zemí EU

Zkušenosti s Google AdSense

 • emailová podpora víceméně neexistuje - je to dosti zmatené, občas email k dispozici je, občas není
 • pokud se povede podporu přes email kontaktovat vystupuje pod falešným jménem
 • někteří větší partneři mají k dispozici tzv. "strategic partner managera", který by měl být schopen pomoci, ale v zásadě je to jen člověk bez pravomocí

Další detaily

Google přiznal, že v minulosti deaktivoval některé účty neopodstatněně bez šance získat účty zpět.zdroj 2) (anglický zdroj z oficiálních stránek: „But sometimes these tools result in good publishers who become a source of invalid activity having their accounts disabled without much recourse.“) překlad: "Někdy mohou tyto nástroje označit jako zdroj neplatné aktivity i slušné publishery s následkem blokace účtu bez šance s tím něco udělat.". Dle mého názoru to dělá dodnes!

Doplněno 25.3.2020

Naděje?

Možné řešení díky aktivite EU platné od 12. července 2020.zdroj 6)

EU zavede povinnost smluvních stran v B2B řešit své spory otevřeně a spravedlivě. Uvidímě jak se toto projeví v praxi.

Co je cílem?

Přimět Google jednat férově!

 • poskytnout vždy a každému uživatelskou emailovou podporu
 • v případě porušení podmínek jasně sdělit, kde, kdy a jak došlo k porušení podmínek
 • dát možnost deaktivovanému uživateli vyjádřit nesouhlas s deaktivací - podat odpor že byla deaktivace neoprávněná - současný systém odvolání předpokládá uznání viny!
 • vytvořit nezávislou a průhlednou formu odvolání a přezkum deaktivace účtu
 • zcela zrušit možnost deaktivace účtu za něco za co není uživatel odpovědný a nemůže tomu zabránit
  • vyklikání účtu
  • umístění reklamních kódu AdMob do cizích aplikací
  • blokace na základě "pocitu", že je uživatel rizikem
  • blokace na základě vazby na uživatele s deaktivovaným účtem

Zdroje

 1. potvrzení dominance na trhu a její zneužití
 2. přiznání chyby při neopodstatněné deaktivaci účtu
 3. oficiální stránka vysvětlující deaktivaci účtu - přiznání k diskriminaci a možnosti deaktivace účtu a zabavení provize z jakéhokoli důvodu
 4. vyšetřování googlu ve velké británíí pro další zneužití dominance na trhu
 5. smluvní podmínky
 6. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb

Zneužití dominance
na trhu firmou

GOOGLE

Iniciativa v Německu týkající se požadavku o férové jednání Googlu s vydavateli obsahu na platformě Youtube
(především ve smyslu funkčního supportu a jasných podmínek tzv demonetizace videí)
fairtube.info (anglicky).

Datováno k událostem 1.12.2019 - 31.1.2020 pokud není uvedeno jinak. Každé doplnění datováno zvlášť. Kontakt kontakt na zneuzitidominance.cz